Här har vi det stora busfröet, men
Nisses favorit. Visst är hon vacker det
lilla livet.