Här är det grannyra, Siv gör fint inför
den kommande julen. Gubbsen titar på som vanligt.