JAG FICK I ALLA FALL FÖRSTA PRIS HÄR AV NORSKE DOMAREN RUNE LYSGAARD.