Nisse totalt avslappad och bara njuter. Det är påsk och det börjar töa, snart ska vi riva allt och dra söderút igen. En får tacke för en fin
påsk!