Här är Lillfjällets eget lilla busfrö nr 1 och hon bär namnet Kara Korri. Jag kan då inte förstå varför min husse har blivit så förtjust i detta busfrö.