Här var det också många vackra små vikar och Storsjön gick ända ner till
Svenstavik.