Ett gäng Hagforsare tror jag, det var ett glatt gäng.