Här har Lennart Finnkvist parkerat ambulansen och är beredd om något skulle hända.