Ambulanspersonalen sitter där i mitten. Men den här kvällen behövdes ingen utryckning.